´Jobsøgnings-hjulet´  [Gratis] [Download]  :

 • ´Jobsøgnings-hjulet´ anvendes i forbindelse med jobsøgning eller jobskifte

 • ´Jobsøgnings-hjulet´ anvendes i forbindelse med positionering eller forberedelse til dit drømmejob

 • ´Jobsøgnings-hjulet´ er specielt egnet til at give overblik og som inspiration / ved start på afklaring af status, fokusområder eller vigtige indsatsområder omkring forberedelse til et nyt job.

A. Vejledning – Inspiration, overblik, fokusområder og indsatsområder :

1. Livshjulet er opdelt som en ´lagkage´.

 • Hvert ´lagkage-stykke´ repræsenterer et udsnit af, hvad din jobsøgnings-indsats kan tænkes at rumme.
 • Synes du, at der mangler et tema/område, dvs. et ´lagkage-stykke´, som ikke er nævnt – så er du velkommen til at indføje netop dét tema/område, som du synes måtte mangle.

2. For hvert af emnerne markeres med en streg, hvor du befinder dig – idag.

 • Tegn med en farvet tusch i lagkage-stykket (farven vælger du selv)
 • Længst ude mod periferien er, når det er allermest tilfredsstillende.
 • Længst inde mod centrum er, når det er knap så tilfredsstillende.

3. Derefter – For hvert af temaerne/områderne markeres, hvor du ønsker / har behov for at befinde dig i fremtiden :

 • Dvs. om fex 1 måned, 3 mdr., 1 år … – Tidsrammen vælger du selv.
 • Tegn med en farvet tusch i lagkage-stykket (farven vælger du selv)
 • Længst ude mod periferien er når det er allermest tilfredsstillende.
 • Længst inde mod centrum er når det er knap så tilfredsstillende

4.  Tag nu et overordnet kig på dit samlede Jobsøgnings-hjul :

Når både jobsøgnings-områderne for idag og for fremtiden er markeret på dit Jobsøgnings-hjul, så er det tidspunktet, hvor du tager et overordnet kig på dit samlede Jobsøgnings-hjul, og check´er om der er noget, du særligt bemærker ?

– F.eks. :

 • Er der jobsøgnings-områder, som du er særligt tilfreds med ? – Idag og/eller i fremtiden ?
 • Er der jobsøgnings-områder, som overrasker dig ? – Idag og/eller i fremtiden ?
 • Er der jobsøgnings-områder, som du er mindre tilfreds med ? – Idag og/eller i fremtiden ?
 • Er der jobsøgnings-områder, som du er meget lidt tilfreds med ? – Idag og/eller i fremtiden ?
 • Er dit Jobsøgnings-hjul rundt ? – Eller er der ´huller´ i hjulet ?
 • Ligger din ´scoring´ for dine jobsøgnings-områder som helhed meget højt ? – Eller meget lavt ?
 • Er der jobsøgnings-områder, som kræver særlig fokus og opmærksomhed ? – Idag og/eller i fremtiden ?
 • Såfremt der måtte være jobsøgnings-områder, som kræver særlig fokus og opmærksomhed ?
 • Hvilke(t) vil være de(t) vigtigste at rette opmærksomheden på – lige nu !?

B. Vejledning – Hvad motiverer mig – i virkeligheden – allermest … ? :

5. For hvert af jobsøgnings-områderne at stille sig selv ét, eller begge, spørgsmål …

 • ” Hvad er vigtigt for mig, ved … ? ” – ” Hvad motiverer mig, ved … ? ”

Svarene herpå noteres, enten blot som stikord, eller endnu bedre, som en del af en sætning, hvor sætningen bedst kan indledes med f.eks. :

 • ” Når det drejer sig om < Jobsøgnings-område >, så er det vigtigt for mig, at … ”
 • ” Når det drejer sig om < Jobsøgnings-område >, så motiverer det mig, at … ”

Eksempel :

 • ” Når det drejer sig om at skrive gode ansøgninger, så er det vigtigt for mig at foretage en grundig og forudgående research omkring virksomheden og tilpasse min ansøgning til den konkrete stilling “

Herefter, når alle svarene er noteret, igen, for hvert af jobsøgnings-områderne, at tage svarene, ét for ét og stille sig selv flg. spørgsmål …

 • ” Hvad er – i virkeligheden – allervigtigst for mig, ved …”
 • ” Hvad motiverer mig – i virkeligheden – allermest ved …”

Svarene på sidstnævnte giver svar i forhold til de enkelte indsatsområder på et trin endnu dybere, og som oftest på en måde, der beskriver hvad du reelt næres af og motiveres af – på et meget dybt, og meget personligt plan.

God fornøjelse med arbejdet omkring din jobsøgning, din fremtid og dine fremtidige jobs 🙂 !

Læs også:  "De Paradoksale Bud" - Bud nr. 7
1,160 views
2019-11-07T08:54:09+00:00