shutterstock_561549859

Min Etik :

I mit professionelle virke og i mine kundeforhold arbejder jeg – moralsk og etisk – med udgangspunkt i flg. grundlag og flg. 3 essentielle spørgsmål :

´Forretnings-etik´ Testen – v. Kenneth Blanchard :

 1. Er det lovligt ?
  – Kommer jeg i konflikt med almindelig lovgivning, eller min virksomheds retningslinier og politikker ?
 2. Er det balanceret ?
  – Er det fair for alle, der er involveret, både på kort sigt og langt sigt ?
  – Fremmer det win-win relationer ?
 3. Hvordan vil det få mig til at føle mig, i fht. mig selv ?
  – Vil det gøre mig stolt ?
  – Ville jeg have det godt med, at mit valg blev omtalt i nyhederne ?
  – Ville jeg have det godt med, at min familie véd om det ?

— Fra : ´The Power of Ethical Management´, by Kenneth Blanchard, 1988

Læs mere om Kenneth Blanchard´s ´Etisk Ledelse´ – Her …