Introvert Business Coach | Introvert Foredrag | Introvert Coach | Dann Sommer | Danmarks Introverte Ambassadør | Introvert Business Booster | Sparringsforløb

Sparrings- og udviklingsforløb :

´Introvert Business Booster´

 • Er du en person med en introvert personprofil ?

 • Er du virksomhedsejer, iværksætter eller selvstændig ?

 • Ønsker du at lykkes med din forretning ? – i en professionél, ekstrovert verden ?

 • Sæt turbo på dine mål, planer og drømme

 • Omsæt dine idéer, planer, drømme og mål til konkret handling

 • ´Introvert Business Booster – Basis´ er for dig, der har fokus på udvikling af din virksomhed

 • Et coaching- og sparringsforløb  specielt for dig der er introvert og virksomhedsejer eller iværksætter

 • Et effektivt, personligt, professionelt og koncentreret coaching-, rådgivnings- og sparringsforløb

 • Du lærer at anvende grundlæggende modeller, metoder og værktøjer til at udvikle, definere og beskrive din virksomheds produkter/ydelser og din virksomheds forretnings-model

 • Du lærer hvordan du – med en introvert personprofil – udvikler din virksomhed indenfor vigtige, relevante og nødvendige områder som fex. salg, markedsføring, præsentationer og networking

At fungere i en professionél rolle udgør for mange en udfordring i sig selv. Hvadenten dette måtte være som selvstændig, iværksætter, medarbejder, leder eller virksomhedsejer.

Og, både at være virksomhedsejer, leder, medarbejder, iværksætter eller selvstændig og at være en person med en introvert personprofil, byder på nogle ekstra, helt særlige udfordringer.

Især når det drejer sig om udadvendte aktiviteter som salg, markedsføring, præsentationer og networking.

Således det oplagte mål i dette coaching- og sparringsforløb er at hjælpe dig som introvert med – bedre – at kunne fungere i en professionelle rolle og som repræsentant for din virksomhed og din virksomheds produkter/ydelser.

Således der i dette coaching- og sparringsforløb er særligt fokus på, hvorledes du – med en introvert personprofil – kan udvikle din virksomhed indenfor vigtige, relevante og nødvendige områder som fex. salg, markedsføring, præsentationer og networking.

I dette forløb er der særligt fokus på, at du – som introvert – lærer at anvende et udvalg af praktisk anvendelige modeller og værktøjer til at arbejde med beskrivelse, udvikling og valg af forretnings-model/forretnings-modeller og produkter/ydelser for din virksomhed.

Og, ligeledes på en sådan måde, således du selv kan fortsætte arbejdet med at definere, beskrive og udvikle din virksomheds ydelser og produkter indenfor rammerne af en moderne og tidssvarende forretnings-model.

” Everyone is not your customer ” — Seth Godin

Den grundlæggende forretnings-model udarbejdes og beskrives på grundlag af en grundlæggende analyse af virksomhedens primære ydelser/produkter og virksomhedens primære målgrupper.

Dette forløb er ligeledes for dig, der ønsker at erhverve dig en forståelse af, hvordan du anvender de udvalgte modeller og værktøjer, således du selv kan fortsætte og færdiggøre arbejdet med at definere, beskrive og udvikle din virksomheds forretnings-model og din virksomheds produkter og ydelser.

Hvad får jeg ? :

Hvad er fordelen ved at have en samlet og nedfældet beskrivelse af din virksomheds forretnings-model ?

Beskrivelsen af en forretnings-model, som er beskrevet klart og tydeligt for netop dín virksomhed, giver dig – som iværksætter, chef, direktør eller som virksomhedsejer – et solidt grundlag for at kunne træffe kvalificerede valg og beslutninger. Hvadenten dette måtte være på kort sigt eller på lang sigt.

Ligesom beskrivelsen af en forretnings-model, som er beskrevet klart og tydeligt for netop dín virksomhed, giver dig et rigtig godt grundlag og udgangspunkt for at skabe en konstruktiv og frugtbar dialog med relevante parter i fht. dialogen omkring udvikling af din virksomhed.

Hvor relevante parter til en dialog af denne art fex. kan være ledere, medarbejdere, revisor, bank, investorer, samarbejdspartnere, leverandører, eksterne konsulenter, rådgivere oma.

En ´forretnings-model´ udgør en samlet beskrivelse af de helt centrale og essentielle dele i din virksomhed – som minimum bla. :

 • Mål, formål og success-kriterier for virksomheden
 • Overordnede værdier for virksomheden
 • Virksomhedens primære ydelser/produkter
 • Virksomhedens primære målgrupper
 • Relevante og mulige salgs- & markedsførings-kanaler for virksomheden
 • Virksomhedens vigtigste udfordringer

En gennemarbejdet beskrivelse af din virksomheds forretnings-model danner et solidt grundlag for … :

 • Udarbejdelse af kvalificerede strategier og målrettede handlings-planer for din virksomhed
 • At træffe kompetente og kvalificerede valg og gode beslutninger omkring din virksomhed
 • Fornyelse, innovation, udvikling, og nytænkning for din virksomhed – både på kort og på lang sigt
 • Kvalificeret forretnings-udvikling af din virksomhed i fht. de overordnede mål, formål og værdier for din virksomhed

I løbet af dette rådgivnings- og sparrings-forløb får du :

 • En grundlæggende beskrivelse af forretningsmodellen for din virksomhed
 • En færdig og veldefineret beskrivelse af forretningsmodellen for din virksomhed
 • Salgs-tekster ´der sælger´ for virksomhedens ydelser og produkter
 • En forretningsmodel der både kan anvendes til :
 •  – B2B og B2C
 • En forretningsmodel der både kan anvendes til :
 • – Online- og offline-markedsføring – dvs. til :
  — Hjemmesider
  — Webshops
  — Tilbuds- og udbudsmateriale
  — Messer og udstillinger
  — Brochurer
  — Produktdemonstrationer
  — Salgsbreve & nyhedsbreve
  — Oma. …

Og, som en del af det samlede proces-forløb får du endvidere også :

 • Beskrivelse af målsætning for virksomheden og dennes ydelser
 • Afgrænsning, definition og beskrivelse af virksomhedens vigtigste målgrupper
 • Afgrænsning, definition og beskrivelse af virksomhedens vigtigste produkter/ services
 • Afdækning og beskrivelse af virksomhedens vigtigste udfordringer

Beskrivelse :

I sparrings- og rådgivnings-forløbet ´Introvert Business Booster – Basis´anvendes bl.a. flg. modeller og værktøjer :

 • ´SMART´-modellen :
 •    – Et klassisk og værdifuldt værktøj til at skabe gode mål
 • ´H-modellen´ :
 •    – Et grundlæggende værktøj til beskrivelse af din virksomheds forretningsmodel
 • ´30+ Forretnings-modeller – Inspirations-listen´ :
 •    – En 30+ punkts inspirations-liste med klassiske og kendte forretningsmodeller
 • ´EFU-modellen´ :
 •    – Et værdifuldt, enkelt og effektivt værktøj til at udarbejde´tekster der sælger´
 • ´Indvendings-kataloget :
 •    – Et værdifuldt, enkelt og effektivt værktøj til at udarbejde´tekster der sælger´
 • ´The Freemium Model´ :
 •    – En klassisk metode til at konceptualisere ydelser, der differentieres i fht. pris & værdi
 • Konkurrent- og kollega-analyse (Global) :
 •    – Analyse og research vedr. andre og tilsvarende virksomheder og ydelser/produkter indenfor samme branche-område
 • ´Digital 360+ Modellen´ :
 •    – En nyttig model til at skabe overblik og prioritere indsatsområder for din virksomheds online-markedsføring
 • ´Offline 360+ Modellen´:
 •    – En nyttig model til at skabe overblik og prioritere indsatsområder for din virksomheds offline-markedsføring
 • ´The Social Demographics Ladder´ :
 •    – Et nyttigt og værdifuldt værktøj til at beskrive og definere dine målgruppers niveau af engagement på sociale medier

Mulige tilkøb – modeller og værktøjer :

 • ´The Business Canvas Model´ :
 •    – Et praktisk anvendeligt og værdifuldt værktøj til udarbejdelse af en udvidet beskrivelse af din virksomheds forretningsmodel
 • Valg af prismodeller og prissætning :
 •    – ´The Serrano Business Concept Model
 •    – ´The Burger Business Model´ Concept
 • Konceptualisering af ´produkt-pakker´
 •    – Afgrænsning og beskrivelse af din virksomheds produkter/ydelser ifa. ´pakker´
 • Versionering af samme koncept til forskellige målgrupper
 •    – ´Re-packaging´ med afgrænsning og beskrivelse af din virksomheds produkter/ydelser ifa. ´pakker´ til andre målgrupper
 • ´Unique Selling Propositions´ (USPs) :
 •    – Grundlæggende og/eller udvidet
 •    – Beskrivelse af hvorledes netop dín virksomhed differentierer sig fra din konkurrenter
 • ´Personas´ (´Buyer Personas Profiling´)
 •    – Grundlæggende og/eller udvidet
 •    – Beskrivelse af præcise personprofiler for din virksomheds primære målgrupper
 • Valg af prismodeller og prissætning
 • Udnyttelse af mer-salg på grundlag af din virksomheds kerne-ydelser :
 •    – ´Up-selling´, ´Down-selling´ & ´Cross-selling´

Mulige tilkøb – andet :

 • Beskrivelser for ekstra produkter/services
 • Beskrivelser for ekstra målgrupper
 • Beskrivelser for ekstra lande & sprog.
 • Supplerende tid for personlige møder med rådgivning og sparring

Anbefalede deltager-forudsætninger :

´Introvert Business Booster´ sparrings- og rådgivnings-forløbet er specielt målrettet til dig, der har en introvert personprofil og er :

 • Virksomhedsejer
 • Iværksætter
 • Produktansvarlig
 • Indehaver af en webshop
 • Webredaktør
 • Tekstforfatter
 • Salgs- eller marketing-ansvarlig

Omfang af sparrings- og coaching-forløbet :

´Introvert Business Booster – Basis´ er et personligt, intensivt og effektivt rådgivnings- og sparrings-forløb, der omfatter flg. :

 • Ialt 9 t. ´face-time´
 • Ialt 1.75 t. timer support
 • Indledende målafklaring i fht. virksomhedens forretningsmodel, 2x 15 min. pr. e-mail
 • Personligt møde, 1½ t. med introduktion og grundlæggende rådgivning
 • Personlige møder, 5x 1½ t. – med målrettet, intensiv, personlig rådgivning og sparring vedr. konceptualisering af idéer til virksomhedens produkt-portefølje.
 • Ialt 4x ´hjemme-opgaver´ imellem de personlige møder.
 • Udvælgelse af relevante web-artikler *) til gennemlæsning imellem møderne.
 • Opfølgning m. spørgsmål & svar imellem møderne, 2×15 min. pr. tlf./mail/skype
 • Afsluttende opfølgning m. spørgsmål & svar – 3×15 min. pr. tlf./mail/Skype

*) de udvalgte web-artikler vil primært være på engelsk.

Introvert Business Coach og Sparrings-partner :Introvert Foredrag | Introvert Business Coach | Foredragsholder | Virksomhedsrådgiver >Danmarks Introverte Ambassadør< Dann Sommer

Din coach og sparringspartner i fbm. dette sparringsforløb er Dann Sommer :
> Danmarks Introverte Ambassadør <
Tillært extrovert, virksomhedsrådgiver, mentaltræner m.m.
– Læs mere om Dann Sommers baggrund og profil – Klik her …

Praktisk information :

Forudsætninger :

 • Op til 2 målgrupper
 • Op til 2 produkter/ydelser

Omfang af målgrupper og tekster :

 • 1 land (Danmark)
 • 1 sprog (Dansk)

Forløbet ´Introvert Business Booster´ kan gennemføres på flg. sprog :

 • Dansk eller engelsk.

Supplerende bemærkninger :

 • Rådgivnings- og sparrings-forløbet vil typisk blive gennemført over en periode på 2-4 mdr.
 • Personlige møder afholdes efter kundens valg via Skype, hos kunden, hos Dann-Sommer.dk, eller på mødested iflg. fælles aftale.
 • Gennemførelse af forløbet forudsætter kundens egen aktive deltagelse og medvirken omkring udarbejdelse af koncepter, tekster og produktblade.

´Introvert Business Booster – Basis´ – Pris :

– Fra 7.600,- kr., excl. moms

Supplerende bemærkninger :

 • Prisen for ´Introvert Business Booster – Basis´ er angivet som en ´fra-pris´, fordi det konkrete indhold af rådgivnings- og sparrings-forløbet sammensættes med udgangspunkt i dig og din virksomheds aktuelle behov, mål, formål og ønsker.
 • Evt. ekstra deltagere i sparrings-forløbet á 3.600,- kr. pr. delt. excl. moms
 • 1/3 af beløbet betales ved start på rådgivnings- og sparrings-forløbet.
 • Det resterende beløb forfalder ved afslutning på sparrings-forløbet. Dog senest efter 8 uger.
 • Evt. supplerende sparrings-timer i fbm. sparringsforløb – Specialpris : 960,- kr/t, excl. moms – Normalpris : 1260,- kr, excl. moms
 • Evt. tillæg for transport : Iflg. statens km-takst + evt. bro-billet.

Priser er gældende pr. 1/1-2022.

Introvert Foredrag | Introvert Business Coach >Danmarks Introverte Ambassadør< Foredragsholder | Virksomhedsrådgiver | Dann Sommer

Foredrag :
– ´I Lære Som Tillært Extrovert´

Læs Mere …

Introvert Foredrag | Networking | Introvert Business Coach >Danmarks Introverte Ambassadør< Foredragsholder | Virksomhedsrådgiver | Dann Sommer

Foredrag :
– ´Sådan bliver du en værdifuld netværker – Mest for Introverte´

Læs Mere …

Introvert Coach | Introvert Foredrag | Introvert Business Coach | Dann Sommer | Danmarks Introverte Ambassadør | Det Personlige Lederskab - Introvert 2.0 | Sparringsforløb

Sparringsforløb :
– ´Introvert 2.0 – Det Personlige Lederskab´

Læs Mere …