Introvert Coach | Introvert Foredrag | Introvert Business Coach | Dann Sommer | Danmarks Introverte Ambassadør | Det Personlige Lederskab - Introvert 2.0 | Sparringsforløb

Sparrings- og udviklingsforløb :

´Introvert 2.0 – Det Personlige Lederskab´

 • Find dine ´introverte superkræfter´ !

 • Stil skarpt på dine personlige og professionelle mål

 • Styrk dit personlige lederskab og din professionelle rolle

 • Sæt turbo på dine mål, planer og drømme

 • Lær at fungere – bedre – som introvert, i en extrovert, professionél verden

 • Omsæt dine idéer, planer, drømme og mål til konkret handling

 • ´Introvert 2.0 – Det Personlige Lederskab´ er et skræddersyet sparringsforløb specielt til introverte professionelle, selvstændige, medarbejdere, ledere, iværksættere & virksomhedsejere

 • Et sparringsforløb for dig, der ønsker et effektivt, 1-til-1, live, professionelt og koncentreret coaching-, udviklings- og sparringsforløb

 • Et sparringsforløb  specielt for dig, der er målrettet og dedikeret, og som har fokus på udvikling af din professionelle rolle

 • Du lærer at anvende effektive og udbytterige modeller, metoder og værktøjer til at udvikle, definere og beskrive ´Dit Personlige Lederskab´ – og med udgangspunkt i en personprofil som introvert

 • Et personligt og intensivt sparringsforløb med skarpt fokus på at skabe forøget selvindsigt, klarhed, retning og fokus i fht. din professionelle rolle

Dette er et skræddersyet coaching- og sparrings-forløb, hvor der ligeledes er særligt fokus på, at du lærer at anvende et udvalg af praktisk anvendelige modeller, metoder og værktøjer til at arbejde med at udvikle din professionelle rolle – hvadenten det er i rollen som selvstændig, iværksætter, medarbejder, leder eller virksomhedejer.

” Self-leadership is the practice of intentionally influencing
your thinking, feeling and actions towards your objective/s “
— Bryant and Kazan, 2012

Og, ligeledes på en sådan måde, således du selv kan fortsætte arbejdet med at udvikle din professionelle rolle – hvadenten det er i rollen som selvstændig, iværksætter, medarbejder, leder eller virksomhedsejer.

Sparringsforløbet tager udgangspunkt i netop din unikke personprofil, dine styrker og udfordringspunkter, samt dine mål, planer og drømme.

Dette forløb er ligeledes for dig, der ønsker at erhverve dig en forståelse af, hvordan du anvender de udvalgte modeller, metoder og værktøjer, således du selv kan fortsætte og videreføre arbejdet med at udvikle din professionelle rolle og dit personlige lederskab.

Bestil tid – HER…
– Til en uforpligtende afklarings-samtale – allerede nu … !
Og, hør mere om, hvad netop DU får ud af det !

Hvad får jeg ? :

´Introvert 2.0 – Det Personlige Lederskab´ er et personligt og intensivt sparringsforløb med fokus på at skabe forøget selvindsigt, klarhed og fokus i fht. din professionelle rolle.

” Personal Mastery is the process of living and working purposefully
towards a vision, in alignment with one’s values and in a state of
constant learning about oneself and the reality in which one exists. “
— Andrew Bryant / SelfLeadership.com

Anvendelse af principperne og idéerne bag ´Det Personlige Lederskab´ danner et solidt grundlag for … :

 • At du i en professionél rolle som introvert kan fungere – bedre – i en professionél, ekstrovert verden
 • At du kan træffe – bedre – valg, privat såvel som professionelt 

Dette betyder – i praksis – at du i løbet af dette sparringsforløb … :

 • Lærer dine stærke sider at kende
 • Lærer din introverte ´superkræfter´ at kende
 • Får forøget indsigt omkring dine knapt så stærke sider
 • Lærer at genkende og anvende dine unikke motivationsfaktorer
 • Opnår klarhed og tydelighed omkring dine personlige og professionelle værdier
 • Får indsigt i dine vigtigste udfordringspunkter
 • Stiller skarpt og fokuserer på dine mulige udviklingsområder

Og, som en del af det samlede sparrings- og coaching-forløb får du endvidere også :

 • Klarhed og tydelighed i fht. dine langsigtede planer, drømme og mål
 • Effektive værktøjer til at omsætte dine planer, drømme og mål til konkret handling

Beskrivelse :

I sparrings- og rådgivnings-forløbet ´Introvert 2.0 – Det Personlige Lederskab´ anvendes bl.a. flg. modeller, metoder og værktøjer :

 • Afdækning af din nuværende situation :
  – Livshjulet
  – Lederskabshjulet
  – Afdækning af dine personlige og professionelle værdier
  – Afdækning af fremmende og begrænsende overbevisninger
 • ´Det Personlige Lederskab´
  – Introduktion
 • ´Det Gode liv´
  – Introduktion
 • Mål- og formålsafklaring :
  – HUMM-Modellen
  – ´SMARTE´ mål
 • MBTI Personprofil test – gratis test
  – Status, styrker og mulige udviklingsområder
 • Modeller for læring og personlig forandring :
  – Kompetence-trappen
  – Spiral-modellen
 • Afdækning af dine motivationsfaktorer
  – Positive motivationsfaktorer
  – Negative motivationsfaktorer – FUT (FUT=Frygt, Usikkerhed, Tvivl)
 • Afdækning af dine ´introverte superkræfter´
 • Udviklingsområder og potentiale for din professionelle, introverte rolle
  – Dvs. som selvstændig, medarbejder, leder, iværksætter eller virksomhedsejer

Mulige tilkøb – modeller og værktøjer :

 • MBTI Personprofil test – udvidet, betalt udgave :
 •    – Denne test er lanceret i 1962 og er en klassiker, der har eksisteret i næsten 50 år.
  – Når du anvender testen, så resulterer det i én af 16 personprofiler beskrevet som f.eks. “ESTJ” eller “INFP”. Disse beskriver fire polariteter (såsom ekstroversion vs. indadvendthed og tænkning vs. følelse).
 • ´The Wealth Dynamics Profile´ :
 •    – Wealth Dynamics-testen er skabt af Roger James Hamilton; en social iværksætter og grundlægger af XL Nation, og er hurtigt vokset til at være en af de mest udbredte og anvendte personprofil-tests for iværksættere og virksomhedsejere i hele verden.
 • John Maxwell´s Leadership Assessment :
 •    – Denne test gør brug af John Maxwell´s ´Fem niveauer af Lederskab´ og måler 64 egenskaber, som vurderer en person på de egenskaber, som hjælper ledere og professionelle med at få success på ethvert niveau

Mulige tilkøb – andet :

 • Supplerende tid for personlige møder med rådgivning, coaching og sparring

Anbefalede deltager-forudsætninger :

Sparrings- og coachingforløbet er særligt egnet for introverte selvstændige, iværksættere, ledere, medarbejdere, og virksomhedsejere med en interesse for udvikling og udforskning af eget og andre menneskers potentiale.

Deltagere med en åben og nysgerrig indstilling omkring netop dét, der motiverer mennesker til at skabe positive forandringer, vil opnå det største udbytte af sparrings- og coachingforløbet.

Omfang af sparrings- og coaching-forløbet :

´Introvert 2.0 – Det Personlige Lederskab´ er et personligt, intensivt og effektivt rådgivnings- og sparrings-forløb, der omfatter flg. :

 • Ialt 9 t. ´face-time´ med 1-til-1 sparring, coaching og rådgivning
 • Ialt 1.75 t. timer opfølgning & support
 • Indledende målafklaring i fht. dit ønskede udbytte af sparringsforløbet, 2x 15 min. pr. e-mail
 • Personligt møde, 1½ t. med introduktion og grundlæggende sparring, coaching og rådgivning
 • Personlige møder, 5x 1½ t. – med målrettet, intensiv, personlig rådgivning, coaching og sparring vedr. udvikling af din professionelle rolle og dit personlige lederskab
 • Ialt 4x ´hjemme-opgaver´ imellem de personlige møder.
 • Udvælgelse af relevante web-artikler *) til gennemlæsning imellem møderne.
 • Opfølgning m. spørgsmål & svar imellem møderne, 2×15 min. pr. tlf./mail/skype
 • Afsluttende opfølgning m. spørgsmål & svar – 3×15 min. pr. tlf./mail/Skype

*) de udvalgte web-artikler vil både være på dansk og engelsk.

Introvert Business Coach | Introvert Foredrag | Foredragsholder | Introvert Coach | Virksomhedsrådgiver >Danmarks Introverte Ambassadør< Dann SommerIntrovert Business Coach og Sparrings-partner :

Din coach og sparringspartner i fbm. dette sparringsforløb er Dann Sommer :
> Danmarks Introverte Ambassadør <
Tillært extrovert, virksomhedsrådgiver, mentaltræner m.m.
– Læs mere om Dann Sommers baggrund og profil – Klik her …

Praktisk information :

Sparringsforløbet ´Introvert 2.0 – Det Personlige Lederskab´ kan gennemføres på flg. sprog :

 • Dansk eller engelsk.

Supplerende bemærkninger :

 • Rådgivnings- og sparrings-forløbet vil typisk blive gennemført over en periode på 2-4 mdr.
 • Personlige møder afholdes efter kundens valg via Skype, hos kunden, hos Dann-Sommer.dk, eller på mødested iflg. fælles aftale.
 • Gennemførelse af forløbet forudsætter kundens egen aktive deltagelse og medvirken omkring de modeller, metoder og værktøjer, der bliver anvendt og´hjemmeopgaver´ i forbindelse med disse.

´Introvert 2.0 – Det Personlige Lederskab – Basis´ – Pris :

– Fra 7.600,- kr., excl. moms

Supplerende bemærkninger :

 • Prisen for ´Introvert 2.0 – Det Personlige Lederskab – Basis´ er angivet som en ´fra-pris´, fordi det konkrete indhold af rådgivnings- og sparrings-forløbet sammensættes med udgangspunkt i netop dine behov, dine udfordringer, mål, formål og dit ønskede udbytte af sparrings- og coachingforløbet
 • Evt. ekstra deltagere i sparrings-forløbet á 3.600,- kr. pr. delt. excl. moms
 • 1/3 af beløbet betales ved start på rådgivnings- og sparrings-forløbet.
 • Det resterende beløb forfalder ved afslutning på sparrings-forløbet. Dog senest efter 8 uger.
 • Evt. supplerende sparrings-timer i fbm. sparringsforløb – Specialpris : 960,- kr/t, excl. moms – Normalpris : 1.260,- kr, excl. moms
 • Evt. tillæg for transport : Iflg. statens km-takst + evt. bro-billet.

Priser er gældende pr. 1/1-2022.

Introvert Foredrag | Introvert Business Coach >Danmarks Introverte Ambassadør< Foredragsholder | Virksomhedsrådgiver | Dann Sommer

Foredrag :
– ´I Lære Som Tillært Extrovert´

Læs Mere …

Introvert Business Coach | Introvert Foredrag | Introvert Coach | Dann Sommer | Danmarks Introverte Ambassadør | Introvert Business Booster | Sparringsforløb

Sparringsforløb :
– ´Introvert Business Booster´

Læs Mere …

Introvert Foredrag | Networking | Introvert Business Coach >Danmarks Introverte Ambassadør< Foredragsholder | Virksomhedsrådgiver | Dann Sommer

Foredrag :
– ´Sådan bliver du en værdifuld netværker – Mest for Introverte´

Læs Mere …