Aktiv Netværksfacilitering

Stærke og sunde professionelle netværksgrupper og udbytterige netværksmøder skaber ikke sig selv.

Idag er det ikke længere nok, at du bringer en gruppe af mennesker sammen, og blot kalder det et ´netværksmøde´.

Og, at du derefter håber på, at deltagerne – af sig selv – kommer til at snakke sammen på en måde, således de går derfra med oplevelsen af, at det har været af reél værdi at deltage i netværksmødet.

Mao. : Hvordan skaber du et netværksmøde, som ingen ønsker at gå glip af … ?

 • Der findes netværksmøder …
 • Der er gode netværksmøder …
 • Og, så er der de netværksmøder, som ingen ønsker at gå glip af …

” The power of a network can be reduced to it’s simplest form in ‘I know someone who knows someone who knows someone. ” – Michele Jennae, Author of ´The Connectworker´

Nøgleordene for de udbytterige og succesfulde netværksmøder er :

 • Mennesker
 • Relationer
 • Udveksling

Samt :

 • Aktiv Netværksfacilitering

Grundlæggende handler det om at skabe relationer og fremme udveksling og dialog imellem mennesker.

Med en en aktiv, professionél og velforberedt indsats, skaber du den perfekte ´ramme´, stemning og kultur omkring et succesfuldt og udbytterigt netværksmøde – både for deltagerne selv og for deres virksomhed.

En ´ramme´, stemning og kultur som :

 • Skaber engagement og involvering
 • Fremmer udvekslingen imellem deltagerne
 • Giver deltagerne det maksimale udbytte fra et netværksmøde
  • Både for dem selv og deres virksomhed

Derfor kræver det en aktiv, professionél og velforberedt indsats at kunne skabe succesfulde og udbytterige netværksmøder, hvor deltagerne går hjem med oplevelsen af at have fået noget af reél værdi – både for dem selv og deres virksomhed.

Dvs. at du både forholder dig til, hvad der skal foregå :

 1. Før netværksmødet
 2. Under netværksmødet
 3. Efter netværksmødet

Hvad får jeg ? :

Med Aktiv Netværksfacilitering får du – før, under og efter netværksmødet :

 • Gennemprøvede værktøjer og metoder
 • Den perfekte ´ramme´, stemning og kultur for alle deltagere
 • Praktisk anvendelige værktøjer for netværksfacilitering
 • Anvendelsen af moderne, psykologiske mekanismer for menneskelig interaktion

Samt :

 • Anvendelsen af moderne, digitale værktøjer for gennemførelse af succesfulde netværksmøder
 • Engagement og involvering for alle deltagere
 • Maksimal udveksling imellem deltagerne
 • Det maksimale udbytte for alle deltagerne

” Try never to be the smartest person in the room. And, if you are, I suggest you invite smarter people … or find a different room. In professional circles it´s called networking. In organizations it´s called team building. And in life it´s called family, friends and community. We are all gifts to each other, and my own growth as a leader has shown me again and again that the most rewarding experiences come from my relationships. ” – Michael Dell,  Founder and CEO of Dell Technologies

Forløb og proces :

Det samlede forløb omkring Aktiv Netværksfacilitering af et netværksmøde rummer flg. del-trin :

 1. Indledende dialog med opgave-stiller omkring netværkmødet
 2. Før netværksmødet :
  1. Opsætning af formål, ´ramme´, form, indhold og ønsket udbytte for netværksmødet
  2. Indbydelse og invitation af deltagerne
 3. Under netværksmødet :
  1. Afvikling af selve netværkmødet
 4. Efter netværksmødet :
  1. Opfølgning på netværksmødet
 5. Evaluering og afsluttende dialog med opgave-stiller – efter netværksmødet

Anbefalede deltager-forudsætninger :

Aktiv Netværks-facilitering af deltagerne er særligt egnet i fbm. :

 • Professionelle netværksmøder
 • Projekt-opstart
 • Kick-off efter ansættelse af nye medarbejdere
 • Start på organisations-processer
 • Tvær-organisatoriske tiltag
 • Tvær-geografiske tiltag
 • Konferencer og seminarer

Aktiv Netværks-facilitering er ligeledes af værdi og relevans, når der eksisterer et mål om, at deltagerne opnår et specifikt udbytte af et møde.

Dvs. hvor mål, formål eller ønsket udbytte for et møde, kan være :

 • At skabe nye netværkskontakter
 • At udvide deltagernes professionelle netværk
 • At ryste deltagerne sammen
 • At fokusere deltagerne i fht. forud-definerede fokuspunkter/temaer
 • At fokusere deltagerne i fht. læring og efterflg. træning/uddannelse
 • At deltagerne lærer hinanden bedre at kende
 • Faglig Sparring og erfarings-udveksling
 • Personlig sparring og erfarings-udveksling
 • At skabe mersalg og udveksle kundeleads

Aktiv deltagelse :

Ved Aktiv Netværksfacilitering er der fokus på en høj grad af deltager-involvering. Dette betyder, at du i løbet af netværksmødet stifter bekendtskab med et udvalg af praktisk anvendelige værktøjer, som bidrager til at skabe maksimal udveksling imellem deltagerne i netværksmødet.

Netværksfacilitator :

 • Netværksfacilitator er Dann Sommer :
  • Aktiv og engageret netværker igennem 10+ år
  • Aktiv Netværksfacilitator igennem 5+ år
  • Facilitator for team-aktiviteter igennem 10+ år
  • Professionél Sparringspartner, Virksomhedsrådgiver, Mentaltræner m.m.
 • – Læs mere om Dann Sommers baggrund og profil – Klik her …

Varighed :

 • Appetitvækker : 30 min.
 • Aktiv Netværksfacilitering : 2-3 timer, iflg. aftale.
 • Workshop : 1 dg.

Deltager-antal :

 • 15-300 deltagere

Aktiv Netværksfacilitering afvikles på :

 • Dansk og engelsk.

Information & booking :

Forhør Nærmere …   Bestil Tid …

´Aktiv Netværksfacilitering´ – Pris :

 • Fra : 5.600,- kr, excl. moms, v. 15-50 deltagere, + transport, + evt. brobillet.
  • Inklusive 1 t. indledende dialog omkring netværksmødet
  • Inklusive ½ t. afsluttende dialog omkring netværksmødet
 • Netværks-faciliteringen kan tilpasses eller målrettes til særlige formål, såfremt der måtte være ønske om at inddrage specifikke temaer, fokuspunkter eller læringsformål.
 • Evt. special-tilretning af netværksfacilitering : Fra 1.600,- kr, excl. moms
 • Den endelige pris afhænger af deltager-antal, varighed, evt. special-tilretning mm.

Priser er gældende fra 1/1-2020.