Mine Værdier

Jeg er en person, der i min professionelle rolle – seriøst – er dedikeret i fht. at bidrage positivt for andre i fht. personlig succes, professionél succes, bedre resultater eller forøget indtjening.

Så, hvordan ser jeg min egen rolle i praksis som coach, og menneske … ?

Dette er også dét, som nogen kalder ´at finde sin ´mission´ i livet´. Dvs. dét som udgør ens personlige bidrag og ´fodaftryk´ i livet og tilværelsen – i de leveår, hvor man får muligheden for at kunne gøre en forskel i de sammenhænge, man vælger at indgå i.

Og, for mig er det … :

 • At kunne bidrage, positivt og aktivt
 •    – Til mennesker, for hvem der ser værdien heri og udbyttet af
 • At skabe overskud i andre menneskers tilværelse
 •    – Emotionelt, mentalt, fysisk eller økonomisk
 •    – Og, for hvem det har værdi …

Fordi, dette giver grundlaget for :

 • At kunne skabe positive forandringer – både for én selv, og mennesker omkring sig.
 • Dermed også at kunne skabe netop dét liv som man – i virkeligheden – ønsker – for én selv, og menneskene omkring sig … “

– … intet mindre !

På denne måde hjælper jeg motiverede, professionelle, selvstændige og virksomhedsejere – som enten allerede hár, eller søger et højere formål i deres virke – med  :

 • At skabe deres vision, realisere deres drøm og nå deres mål !
 • At blive den bedste udgave af sig selv
 •    – både i deres private og deres professionelle liv.
 • At forøge kvaliteten af deres valg og beslutninger
 • At hjælpe virksomhedsejere i niche-baserede virksomheder med at skabe netop dén fremtid, de ønsker
 • At hjælpe introverte med – bedre – at kunne fungere i en extrovert verden

Og, at jeg i denne rolle som business coach, professionél sparringspartner, business mentor, mentaltræner, virksomhedsrådgiver mv. har en høj værdi på at :

 • Være seriøs
 • Være professionél
 • Kunne bidrage positivt, for hvem det har værdi
 • Være rummelig
 • Være autentisk
 • Være nærværende
 • At kunne arbejde for et højere mål og formål

Hvoraf udspringer så dette påtrængende ønske om gøre en forskel, netop på denne måde ?

Jeg har via mit eget liv og mit arbejde med andre mennesker oplevet, at selv tilsyneladende ganske små forskelle kan få og have en meget stor virkning på, hvordan menneskers liv former sig – i positiv eller negativ retning.

Hvadenten det drejer sig om mennesker med særdeles gode forudsætninger, og som forspilder de muligheder, som livet og tilværelsen har lagt for fødderne af dem.

Eller mennesker som i overraskende grad lykkes med dét, som de sætter sig for, desuagtet de som udgangspunkt måtte have alle odds imod sig, i fht. at lykkes og opnå success med deres forehavender.

Denne forskel, og netop dét, der gør forskellen om mennesker lykkes med dét, de ønsker at opnå – eller ikke lykkes.

Netop dét interesserer og fascinerer mig, og udgør et tema, der har været genstand for mine studier, min læring, min opmærksomhed og min nysgerrighed – helt siden mine unge år.

Inspirationskilder

Jeg arbejder endvidere med udgangspunkt i dé værdier, der er udarbejdet og anvendes af de kloge hoveder hos Google :

 • ´Make mistakes well´
 • ´Life is a beta´
 • ´Be honest´
 • ´Be transparent´
 • ´Collaborate´
 • ´Don´t be evil´

– Ref. : ” What Would Google Do? “, Jeff Jarvis – 2009