sign-post-v0-1A-res-300dpi

Jeg tilbyder :

Jeg hjælper, inspirerer, motiverer, guider, vejleder og rådgiver virksomhedsejere, iværksættere og professionelle i niche-baserede virksomheder med :

 1. At forbedre kvaliteten af dine beslutninger.
 2. At skabe netop de positive forandringer, som du ønsker.

Hvadenten dette måtte være i din private eller professionelle rolle.

I praksis betyder det, at jeg anvender og sammensætter omhyggeligt udvalgte metoder, værktøjer og modeller, som er hentet fra de bedste og de mest effektive dele af :

 • Professionél Sparring
 • Business Coaching
 • Business Mentoring
 • Virksomhedsrådgivning

Ligeledes, at jeg har et vedvarende, opmærksomt og højt fokus på at anvende de bedste og de mest effektive metoder, værktøjer og modeller mhp. at skabe netop dén positive forandring, som du ønsker at opnå.

Positive forandringer, som opnås via :

 • Professionél Udvikling
 • Personlig Udvikling
 • Lederskabsudvikling
 • Forretningsudvikling

Mine primære kunder, for hvem jeg kan tilføre mest værdi, findes blandt selvstændige, iværksættee, professionelle og virksomhedsejere i niche-baserede virksomheder

Og, med et særligt speciale i fht. introverte selvstændige, ledere, professionelle, iværksættere og virksomhedsejere, hvor jeg tilbyder ydelser ifa. :

 • Introvert Business Coach
 • Introvert Foredrag
 • Introvert Workshops
 • Introvert Kurser

Endvidere tilbyder jeg :

 • Effektiv Mentaltræning
 • Aktive Workshops
 • Fyraftensmøder
 • Bestyrelsesarbejde
 • Aktive Foredrag

– samt :

 • Team-facilitering
 • Facilitering i fbm. værdi-afklaring
 • Aktiv Netværks-facilitering

Ligesom du kan finde ny inspiration på :

Her finder du inspiration, artikler og nyheder om Professionél Udvikling, Personlig Udvikling, Lederskabsudvikling og Forretningsudvikling for Professionelle, Iværksættere og Virksomhedsejere – specielt med fokus på professionelle og virksomhedsejere i niche-baserede virksomheder.