sign-post-v0-1A-res-300dpi

Jeg tilbyder :

Jeg hjælper, inspirerer, motiverer, guider, vejleder og rådgiver virksomhedsejere og professionelle i niche-baserede virksomheder med :

 1. At forbedre kvaliteten af dine beslutninger.
 2. At skabe netop de positive forandringer, som du ønsker.

Hvadenten dette måtte være i din private eller professionelle rolle.

Positive forandringer, som opnås via :

 • Professionél Udvikling
 • Personlig Udvikling
 • Lederskabsudvikling
 • Forretningsudvikling

Og, med et specielt fokus for introverte selvstændige, ledere, professionelle og virksomhedsejere.

Ligeledes, at jeg har et vedvarende, opmærksomt og højt fokus på at anvende de bedste og de mest effektive metoder, værktøjer og modeller mhp. at skabe netop dén positive forandring, som du ønsker at opnå.

I praksis betyder det, at jeg anvender og sammensætter omhyggeligt udvalgte metoder, værktøjer og modeller, som er hentet fra de bedste og de mest effektive dele af :

 • Professionél Sparring
 • Business Coaching
 • Business Mentoring
 • Virksomhedsrådgivning

Mine primære kunder, for hvem jeg kan tilføre mest værdi, findes blandt selvstændige, professionelle og virksomhedsejere i små, mindre og mellemstore virksomheder.

Mit speciale er :

 • At indgå i samarbejde med introverte selvstændige, ledere, professionelle eller virksomhedsejere
 • At indgå i samarbejde med non-konforme selvstændige, selv-ejere, professionelle, ledere eller virksomheds-ejere i niche-baserede virksomheder og/eller i innovative miljøer – gerne med et interkulturelt eller internationalt perspektiv.

Endvidere tilbyder jeg :

 • Effektiv Mentaltræning
 • Aktive Workshops
 • Fyraftensmøder
 • Bestyrelsesarbejde
 • Aktive Foredrag

– samt :

 • Team-facilitering
 • Facilitering i fbm. værdi-afklaring
 • Aktiv Netværks-facilitering

Ligesom du kan finde ny inspiration på :

Her finder du inspiration, artikler og nyheder om Professionél Udvikling, Personlig Udvikling, Lederskabsudvikling og Forretningsudvikling for Professionelle og Virksomhedsejere – specielt med fokus på professionelle og virksomhedsejere i niche-baserede virksomheder.