Hvordan fungerer ´Dit indre trafiklys´ … ? – II   [Gratis] [Download]  :

 • Hvad bringer dig nærmere dit indre balance-punkt ?

 • Hvad bringer dig væk fra dit indre balance-punkt ?

Velkendte  helbredsproblemer – Stress, overbelastning, depression, dårlig nattesøvn …

Stress, overbelastning, dårlig nattesøvn, depression, angst, dårlig ryg, smerter, fysiske helbredsproblemer oma. er velkendte udfordringer for et meget stort antal mennesker i dagens Danmark.

Årsagerne kan være mange, ligesom diagnosticering, afhjælpning og helbredelse kan være vanskelig, udfordrende og langvarig.

For nogle, så kan deres udfordringer simpelthen udspringe af dårlige vaner. For andre kan det udspringe af ydre belastninger fra arbejde, parforhold, sociale omstændigheder eller omgivelserne iøvrigt.

Og, for mange er det en start på en helt ny opdagelsesrejse blot at forøge deres selv-opmærksomhed – både på deres mentale tilstand og deres krops tilstand.

Se også arbejds-ark – I :

´Hvordan får jeg det godt´ ? – ´Hvordan får jeg det dårligt´ ?

Altså, at identificere, ´hvornår har jeg det godt´ og ´hvornår har jeg det dårligt´. Hvilket hurtigt leder hen til det næste, som er at forøge opmærksomheden på ´hvordan får jeg det godt´ og ´hvordan får jeg det dårligt´.

Nogle mennesker har en grundlæggende høj grad af selv-opmærksomhed. Andre mennesker har en meget lav grad af selv-opmærksomhed og skal lære og træne dette – helt fra bunden af.

Dette arbejds-ark, som du kan downloadé, bruger du som en mini-øvelse til at forøge din egen selv-opmærksomhed omkring, ´hvordan får jeg det godt ?´.

´Dit indre trafik-lys´ skifter imellem grønt, gult og rødt

Du kan tænke på dig selv som et trafik-lys. Dvs. ´et indre trafik-lys´ der skifter imellem grønt, gult og rødt. Fordi, der kommer altid signaler fra din krop.

Både ´når du har det godt´, og ´når du har det dårligt´. Ligesom du foretager dig helt specifikke ting, for at skifte imellem grønt, gult og rødt signal. Altså, at du foretager dig helt specifikke ting, når du skifter fra ´at have det det godt´ til ´at have det dårligt´.

Og derfor, at denne mini-øvelse rummer tre vigtige og sammenhængende dele.

Dvs. at forøge din selv-opmærksomhed omkring 3 ting :

 1. ´Hvornår har jeg det godt´ ?
 2. ´Hvornår har jeg det dårligt´ ?
 3. ´Hvad gør jeg – helt konkret – fra ´at have det dårligt´ til ´at have det godt´ ?

På arbejdsarket er beskrevet typiske eksempler på, hvorledes man har det, når ´man har det godt´ og ´når man har det dårligt´.

´Dit Indre Trafiklys´ – Betydningen af grønt, gult og rødt signal :

OBS ! :
Såfremt dit ´indre trafik-lys´ i længere tid står med ´rødt signal´, så er der alvorlig grund til at tage hånd om dette. Og, i alvorlige tilfælde også at søge læge, såfremt det drejer sig om stress, overbelastning, dårlig nattesøvn, depression, angst, dårlig ryg, smerter eller fysiske helbredsproblemer.

Hvad bringer dig nærmere dit indre balance-punkt ?

Jeg antager, at du nu har opnået en grundlæggende opmærksomhed på, hvordan du har det, når du bevæger dig nærmere ´dit indre balance-punkt´. Altså, ´hvornår du har det godt´ og ´hvornår du har det dårligt´.

Næste trin herfra er at forøge din selv-opmærksomhed på, ´hvordan får jeg det godt´? – altså, hvordan du bevæger dig fra rødt, til gult, til grønt for ´dit indre trafiklys´. Fordi det kræver, at man gør noget noget, helt konkret, for at skifte fra ´at have det dårligt´ til ´at have det godt´.

Eksempler – ´Hvordan får jeg det godt´ ?

Eksempler på typiske aktiviteter, som kan påvirke dig i positiv retning og bringe dig nærmere dit balance-punkt, kan f.eks. være :

 • Et job med et positivt arbejdsmiljø i fht. kolleger, chef eller kunder
 • Et job med indflydelse på egne arbejdsopgaver, eget arbejdsindhold samt deadlines for udførelse af arbejdet
 • Kun få eller kortvarige perioder med mange timers overarbejde
 • Realistisk afstemning af forventninger fra dig selv og omgivelserne
 • Sund kost og gode kostvaner
 • God søvnhygiejne og passende mængder af søvn
 • Regelmæssig motion og fysisk aktivitet
 • Opmærksomhed på at få den nødvendige hvile, rekreation eller restitution – fysisk eller mentalt

For dig, så kan det også være noget helt andet, fordi det er ganske individuelt, hvad der skal til, for ´at man får det godt´.

Det grundlæggende og allervigtigste i denne mini-øvelse

Det grundlæggende og allervigtigste i denne mini-øvelse er, at du begynder at forøge din selv-opmærksomhed, og at overveje og fokusere på, hvad du gør, helt præcist for ´at få det godt´.

Fordi, dette udgør starten på at finde ud af, hvad der skal til, for ´at du får det godt´.

Læs også:  Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates - [Netflix] [Film] [Trailer] [Dokumentar]
1,089 views
2019-04-10T10:58:29+00:00