´Mirakel-øvelsen´ – [Gratis] [Download] :

At skabe mål og retning for personlig forandring – privat eller professionelt …

Når man taler om at skabe ´personlig forandring´, så er det af betydning at få skabt et mål, retning og fokus – hvadenten disse ´personlige forandringer´ måtte være privat eller professionelt.

Nogle gange formuleret meget enkelt – på én eller flere af flg. måder … :

 • Hvad er det, du vil … ?
 • Hvad er dit ønskede udbytte … ?
 • Hvad ønsker du at opnå … ?

Fordi, uden mål, retning og fokus, så véd jeg – eller du selv – ikke, hvor det giver mening at lægge indsatsen og hvor eller i hvilken retning, du skal rette din opmærksomhed og dit fokus. Dvs. både helt generelt i fht. at arbejde med personlig forandring og/eller i fht. et evt. konkret sparringsforløb.

“ Hvis du vil have bygget et skib, så skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet – men du skal vække deres længsel efter oplevelserne på det store åbne hav. ”

 • – – Antoine de Saint- Exupéry

Fex. at du dermed begynder at overveje :

Klik på billedet for at download´e arbejds-ark med ´Mirakel-øvelsen´

 • Hvad er det, du gerne vil ?
 •   – I fht. dig selv ?
 •   – Din karriere ?
 •   – Din virksomhed ?
 •   – Og, i fht. et evt. sparringsforløb ?

Eller :

 • Hvad er det, du ønsker at opnå ?
 •   – I fht. dig selv ?
 •   – Din karriere ?
 •   – Din virksomhed ?
 •   – Og, i fht. et evt. sparringsforløb ?

Eller måske formuleret som :

 • Hvad er det, du – i virkeligheden – gerne vil ?
 •   – I fht. dig selv ?
 •   – Din karriere ?
 •   – Din virksomhed ?
 •   – Og, i fht. et evt. sparringsforløb ?

Eller :

 • Hvad er det – i virkeligheden – du ønsker at opnå ?
 •   – I fht. dig selv ?
 •   – Din karriere ?
 •   – Din virksomhed ?
 •   – Og, i fht. et evt. sparringsforløb ?

Og, såfremt denne måde at arbejde videre på, måske også giver mening i din model af verden ?

Well, så udgør ´Mirakel-øvelsen´ én af flere udbytterige øvelser, som kan hjælpe dig med – til en start – at få formuleret, hvad der (i virkeligheden…) måtte være dine ønsker, dine planer, dine drømme – for dig selv, for din karriere eller din virksomhed – eller i fht. et evt. sparringsforløb.

Og, dermed at få skabt mål og retning i fht. din indsats med at skabe personlig forandring – privat eller professionelt.

Så, god fornøjelse og god arbejdslyst med de nye og ukendte muligheder, der ligger foran dig 🙂 !

Læs også om ´HUMM-Modellen´ – Om at etablere ´Helt – Utroligt – Mægtige – Mål´ (HUMM) :

´HUMM-Modellen´ er velegnet som inspiration/kick-start på at skabe ambitiøse mål, store drømme og store planer.

©Copyright : Øvelsen kan frit anvendes til personligt brug og til ikke-kommercielt brug med tydelig kilde-angivelse. Forhør nærmere ved kommerciel anvendelse eller til professionelt brug.

Print-tips : Anvend min. 250 g. papirtykkelse og semi-gloss eller glossy printerpapir samt højeste print-kvalitet i farve.

Læs også:  Hvordan fungerer ´ Dit Indre Trafiklys ´ ... ? - I - [Gratis] [Download]
1,938 views
2022-01-04T12:25:11+00:00