Susan Cain – ´The Power of Introverts´ – TED Talk [Video] :

Styrken ved at være introvert !

Se video´en fra Susan Cain´s TED-Talk – Klik på billedet ovenfor …

Carl Jung og ´Introvert´ versus ´extrovert´

At beskrive mennesker som ´Introverte´ eller ´Extroverte´ er langtfra noget nyt. *)

Begreberne blev først introduceret af Carl Jung i 1920-erne og har gennem et stort antal år fundet anvendelse i mange sammenhænge og som en grundlæggende del af forskellige personprofil-modeller, herunder fex. MBTI-modellen (MBTI= ´Meyers Briggs Type Indicicator´). **)

Imidlertid synes der på overraskende vis – indenfor de seneste år – at være opstået en ny, global sub-trend med særligt fokus på introverte og de stærke sider, som introverte også rummer.

Dette udgør en global trend, hvor introverte bliver perspektiveret på en helt ny måde. Således der siden 2012 er dukket en hel del (primært engelsksproget) litteratur op omkring dette tema.

Og, således der indenfor de seneste 6-8 år er dukket (primært engelsksproget) litteratur op indenfor bla. flg. under-emner :
  • Det introverte lederskab
  • Den introverte iværksætter
  • Den introvert-venlige arbejdsplads
  • Den bevidste introverte
  • Introvert & small-talk
  • Den introverte netværker
  • Den introverte sælger
  • Introvert ledelse
  • Omm.

Ligesom der på globalt plan også er dukket en hel del introverte ressource-personer op, som tilbyder træning, coaching, sparring og uddannelser i ovenstående temaer og færdigheder.

En sub-trend som nu også så småt er ved at lande i Danmark 🙂

Foregangskvinden bag alt dette er bla. Susan Cain, forfatter til bogen :
– ´Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking´ ***)
– Udgivet i januar 2012.
– Bogen kan købes på Saxo.com eller Amazon.com

Et værdifuldt grundlag for dialog, indsigt, læring eller refleksion

Men, hvorfor er det så særligt interessant at rubricere mennesker i ´kasser´ med prædikater som ´introvert´ eller ´extrovert´ ?

Well, det er det egentligt heller ikke. Fordi, hvis man blot bruger det til at ´putte mennesker i kasser´, så kommer der ikke noget godt ud af det, såfremt dette udgør det eneste formål.

Ligesom en model med blot 2 parametre egentlig også udgør en grov oversimplificering, når det drejer sig om at beskrive mennesker, deres værdier, overbevisninger, deres motivationsfaktorer, roller, mønstre mv.

Værdien i denne beskrivelse af introverte og extroverte kommer ved at have en super-simpel model, der kan skabe et grundlag for dialog, indsigt, læring eller refleksion.

Således man enten skaber et fælles ´sprog´, der kan bruges til at starte en dialog omkring. Eller til at starte og fremme ens egen selv-indsigt eller selv-refleksion.

Altså, at man på denne måde kan erhverve sig en større og forøget psykologisk fleksibilitet omkring egne roller, mønstre, egne handlinger eller egen kommunikation.

Og, således man igennem dette også kan forbedre ens egne forudsætninger og færdigheder i fht. at kunne fungere sammen med mennesker, der rummer andre roller, mønstre, anderledes kommunikation, anderledes motivation mv.

TED-Talk  m. Susan Cain – 8,7 mio. visninger på Youtube !

Susan Cain har gjort det så godt, at hun tilmed har været oplægsholder i en TED-Talk med temaet ´The Power of Introverts´. Pt. med 8,7 mio. visninger på Youtube !

Så, skulle du på nogensomhelst måde være i tvivl om de stærke sider og ressourcer, du selv rummer, som introvert ? – Well, så er denne video et ´must´ for dig at se !

Eller, skulle du være extrovert, og ikke fatter et muk af, ´hvad de der introverte er for nogen´ … – Well, så er denne video også et ´must´ for dig at se !

Véd du ikke, om du selv er ´introvert´ eller ´extrovert´… ? – Well, så vil du finde super-god inspiration her omkring dig selv og dit samspil med de mennesker, der er omkring dig !

God fornøjelse 🙂 !

Klik på billedet øverst i artiklen for at se videoen …

Læs om foredraget ´ I Lære som Tillært Extrovert´ – Her …

*)
Om ´Extraversion and introversion´ [Wikipedia] – Læs her …

**)
Om ´MBTI-Modellen´ – The Meyers-Briggs Type Indicator´ – Læs her …

***)
Bogen er også blevet udgivet på dansk :
– ´Ro – styrken ved at være introvert i en højtråbende verden´
– Udgivet i jan2015
– Kan købes på Saxo.com

Klik på billedet øverst i artiklen for at se videoen …

Læs også:  "Coaching - Det handler om at stille de rigtige spørgsmål" - af: Sofia Manning [Bog-titel]
971 views
2022-01-21T14:07:36+00:00