4. ELEVATOR-TALEN – UDVIDET UDGAVE – II

  • ´60-Sekunders Elevator-talen´

Hár du allerede fået din grundlæggende elevator-tale på plads nu ?
– Og, måske endda også en første, udvidet udgave af din elevator-tale ?

Hvis ikke … ? – Så, læs her omkring, hvorledes du får din grundlæggende elevator-tale på plads og træner denne :

Eller, læs her omkring, hvorledes du får en udvidet udgave af din elevator-tale på plads og træner denne :

Hvis ´Ja´ :

– Well, så er du nået ganske langt, og dermed at du så måske også er klar til at kunne gøre din elevator-tale endnu skarpere. Dvs. således du kan blive tydeligere og præsentere din virksomhed vha. elevator-talen i en skarpere og mere ´udvidet udgave´ – nemlig :

  • ´60-sekunders elevator-talen´

I denne udvidede udgave – II – af elevator-talen, bliver præsentationen af dine ydelser betydeligt tydeligere og skarpere. Dvs. at dit budskab dermed også fremstår betydeligt mere klart og præcist.


alt text

´60-Sekunders Elevator-talen er rimeligt omfattende. Hvilket betyder, at du også kan vælge og plukke i indholdet fra den i fht., hvad du mener er mest relevant i fht. den givne situation.

Dvs. netop at kunne tilpasse ´60-Sekunders Elevevator-talen´ i fht. det aktuelle formål, den aktuelle tidsramme og i hvilken sammenhæng, du præsenterer din virksomhed.

Feks. om det er til anvendelse i fbm :

  • En ultrakort præsentations-runde i fbm. et netværksmøde
  • En uddybende præsentation i fbm. et ´kaffe-møde´
  • En indledende præsentation til en mulig investor mhp. at rejse kapital

Den udvidede elevator-tale – ´60-Sekunders Elevator-talen´ rummer flg. indhold.

  1. Min virksomhed, < … virksomhedens navn … >, tilbyder < … en veldefineret ydelse … > og hjælper < … en veldefineret målgruppe … > < … med at løse et problem … > vha. < … vores ´hemmelige ingrediens´ … > .
  2. Vi konkurrerer indenfor < … brancheområde … >, som er et marked, der sidste havde en værdi på < … markedsværdi … >.
  3. Vi minder om < … konkurrent 1 … > og < … konkurrent 2 … >, men vi < … hvordan vi på klar og tydelig vis differentierer os … >.
  4. Lige nu har vi < … aktuel status for produkt, team eller virksomhed … >.
  5. Vi søger/har brug for < … hvad vi søger/hvad vi har brug for … > til at hjælpe os med < … hvad du vil gøre med det, du søger eller har brug for ? … >.

Brug dén – prøv dén – fordi, den virker … !
– og, har du selv nogle erfaringer hermed, så hører jeg gerne herom –

Læs mere om ´Elevator-talen´:

Note :

#elevatortale #præsentation #networking #markedsføring #marketing #PersonligBranding #business #erhverv #DannSommer #BrainFoodnSoulFood
Læs også:  Personprofil-tests - II - [Oversigt] [Ledere] [Iværksættere] [Virksomhedsejere]
1,678 views
2021-05-06T10:04:50+00:00