Hvordan fungerer ´ Dit Indre Trafiklys ´ … ? – I – [Gratis] [Download]

Hvordan fungerer ´Dit indre trafiklys´ ... ? - I   [Gratis] [Download]  : Hvad bringer dig væk fra dit indre balance-punkt ? Hvad bringer dig nærmere dit indre balance-punkt ? Velkendte  helbredsproblemer - Stress, overbelastning, depression, dårlig nattesøvn ... Stress, overbelastning, dårlig nattesøvn, depression, angst, dårlig ryg, smerter, fysiske helbredsproblemer oma. er velkendte udfordringer for [...]